Logo Limba Latina. Imaginea unei maini care tine un stilou si textul www.limbalatina.ro
Prima pagina
Gramatica
Biblioteca
Teste
Imagini
Istorie
Referate
Download
Dictionar
Forum
Despre site
Guestbook
Contact
Banner site: In partea stanga se afla o imagine in relief a Colosseumului, iar langa ea textul www.limbalatina.ro - un site cu tot ce tine de limba latina


Ultimele cuvinte adaugate in dictionarul Latin - Roman


Lista de mai jos contine ultimele 30 de cuvinte adaugate in Dictionarul Latin Roman Online:

 • damnas = indecl. (arh.) condamnat (la), obligat sa dea (sa plateasca): tantum ~ esto CAT. sa fie obligat la atata, ~ sunto dare DIO. sa fie obligati sa dea
 • propositus, -a, -um = p.pf. vb. propono // adj. 1. pus inainte, expus: telis fortunae ~ CIC. expus loviturilor sortii, mulier omnibus proposita CIC. femeie accesibila oricui; 2. amenintator: propositum vitae periculum CIC. primejdie ce ameninta viata
 • propositum, -i = s.n. 1. plan, scop, intentie, hotarare: ~ peragere NEP. a-si indeplini planul, ~ assequi CIC. a-si atinge planul, in proposito manere NEP. a starui in hotararea sa; 2. subiect principal, tema propusa, teza: ad ~ revertamur CIC. sa ne intoarcem la tema pe care ne-am propus-o, a proposito aberrare (egredi) CIC. a devia de la subiect; 3. premisa majora intr-un silogism CIC.
 • proposui = pf. vb. propono
 • commentior, -iri, -itus sum = vb.t. dep. a spune mintind, a simula DIG.
 • commentator, -oris = s.m. autor, nascocitor; interpret COD. IUST.
 • commentus, -a, -um = p.pf. vb. comminiscor
 • commentum, -i = s.n. 1. nascocire, inventie: opinionum commenta delet dies CIC. timpul spulbera fantasmagoriile, commenta rumorum OV. nascocirile mincinoase ale zvonurilor; 2. plan, proiect: nefanda commenta tegere IUST. a ascunde planurile criminale; 3. (ret.) entimema (silogism retoric sau imperfect) QUINT.
 • commentor2, -oris = s.m. nascocitor, autor OV.
 • commentor1, -ari, -atus sum = vb.t. dep. 1. a se gandi, a reflecta: futuras mecum commentabar miserias CIC. ma gandeam in sinea mea la nenorocirile viitoare; 2. a se pregati, a face exercitii, a studia: commentabar declamitans saepe cum M. Pisone CIC. faceam adesea exercitii de declamatie impreuna cu Piso, ~ causam CIC. a studia un proces, ~ orationem CIC. a pregati un discurs, (p. pf. sens pas.) sua et commentata et scripta CIC. cele pregatite si puse pe hartie de el; 3. a compune, a scrie: ~ mimos CIC. a compune mimi, ~ de disciplina militari PLIN. a scrie despre disciplina militara; 4. (rar) a comenta, a explica: ~ carmina SUET. a explica versuri
 • Minor3, -oris = s.m. epitet spre a distinge doua persoane sau lucruri cu acelasi nume: Scipio Africanus Minor cel de-al doilea Scipio Africanul, Asia minor IUST. Asia Mica
 • oport... = v. opport
 • petitor, -oris = s.m. 1. cel care urmareste ceva, solicitator, ( candidat: ~ famae LUC. cel care cauta faima, ~ consulatus CIC. candidat la consulat,petitor nuptiarum APUL. M. 4, 32 petitor; 2. reclamant in justitie (in cauze civile; in cauze penale, se numea accusator): quis erat petitor? CIC. cine era reclamantul?, possumus petitoris personam capere, accusatoris deponere QUINT. putem sa luam rolul unui reclamant (in civil) si sa renuntam la cel de acuzator (in procese penale)
 • persecutio, -onis = s.f. 1. a. urmarire: nostram persecutionem effugere DIG. a scapa de urmarirea noastra; b. (spec.) urmarire judiciara CIC.; 2. urmare, continuare: ~ negotii APUL. continuarea afacerii; 3. persecutie (a crestinilor) TERT.
 • dilatio, -onis = s.f 1. amanare: ~ comitiorum CIC. amanarea alegerilor; 2. interval APUL. M. 77, 77
 • conscriptio, -onis = s.f. text; scriere, opera:falsae conscriptiones quaestionum CIC. procese-verbale de interogatoriu false; auctorum conscriptiones ARN. scrierile autorilor
 • consecratio, -onis = s.f. 1. consacrare zeilor (a unui lucru : sau a unei fiinte) CIC; 2. consecratio capitis CIC. lasare in seama zeilor a celui vinovat de incalcarea legii CIC.; 3. zeificare a imparatilor SUET.; 4. ceremonie magica LAMPR.
 • consecraneus, -a, -um = adj. coreligionar TERT.; care a depus juramantul (impreuna cu altii) CAPIT.
 • conseco, -are, -secui, -sectum = vb.t. a taia bucatele, a taia: ~ membra fratris OV. a cioparti membrele fratelui, ~ surculos PLIN. a taia ramurile
 • conscriptor, -oris = s.m. redactor, scriitor, autor QUINT.
 • refertus, -a, -um = p.pf. v. refercio
 • mentigo, -inis = s.f. raie, rapan (la oi) COL.
 • mentha = v. menta
 • mentastrum, -i = s.n. (bot.) menta salbatica (Mentha silvestris) CELS.
 • mensuro, -are, -avi, -atum = vb.t. a masura VEG.
 • mensula, -ae = s.f. masuta APUL.
 • menstruatus, -a, -um = adj. care are menstruatie; patat de menstruatie VULG.
 • menstruans, -ntis = s.m. care are menstruatie PALL.
 • mensatim = adv. masa de masa IUVENC.
 • mensalis, -e = adj. de masa, de pranz VOR.

Semnalati o eroare in Dictionarul Latin - Roman Online
Mergeti la pagina principala a Dictionarului Latin - Roman Online
Autor: Emanuel Boboiu
Designer: Andreea - Elena Neagu
www.limbalatina.ro


     Valid HTML 4.01 Transitional    Valid CSS!