Logo Limba Latina. Imaginea unei maini care tine un stilou si textul www.limbalatina.ro
Prima pagina
Gramatica
Biblioteca
Teste
Imagini
Istorie
Referate
Download
Dictionar
Forum
Despre site
Guestbook
Contact
Banner site: In partea stanga se afla o imagine in relief a Colosseumului, iar langa ea textul www.limbalatina.ro - un site cu tot ce tine de limba latina


Gradele de comparatie ale adjectivului


     Ca in limba romana, in limba latina adjectivul are gradele: pozitiv, comparativ si superlativ. Spre deosebire de limba romana, in limba latina gradele de comparatie se formeaza cu ajutorul sufixelor si terminatiilor (deci o formare sintetica, abia incepand cu latina populara avand loc trecerea la formarea analitica).

     Gradul pozitiv este forma de baza, cea din dictionar.


     Comparativul se enunta cu doua forme: prima pentru masculin si feminin, iar a doua pentru neutru; ele se formeaza adaugand la tema adjectivului: (ior) pentru prima forma si (ius) pentru a doua, indiferent de categoria adjectivului.
     Spre exemplu comparativul adjectivului (brevis, breve) este (brevior, brevius = mai scurt, mai scurta). Comparativul adjectivului (clarus, clara, clarum) este (clarior, clarius = mai renumit, mai renumita).
     Pe parcursul declinarii comparativului, (ior) are valoare de sufix, dupa care se adauga terminatiile declinarii a III-a imparisilabice. De observat ca terminatia (ius) apare numai la neutru singular, si anume la cazurile nominativ, acuzativ si vocativ.

     De exemplu declinam substantivul (planities, planitiei = campie) impreuna cu adjectivul (formosus, formosa, formosum = frumos) la comparativ (formosior, formosius):
     singular: N. - (formosior planities), G. - (formosioris planitiei), D. - (formosiori planitiei), Ac. - (formosiorem planitiem), Abl. - (formosiore planitie), V. - (formosior planities);
     plural: N. - (formosiores planities), G. - (formosiorum planitierum), D. - (formosioribus planitiebus), Ac. - (formosiores planities), Abl. - (formosioribus planitiebus), V. - (formosiores planities);

     Sa declinam acum substantivul neutru (carmen, carminis) cu adjectivul (brevis, breve) la comparativ: (brevius carmen = poezie mai scurta):
     Singular: N. - (brevius carmen), G. - (brevioris carminis), D. - (breviori carmini), Ac. - (brevius carmen), Abl. - (breviore carmine), V. - (brevius carmen);
     plural: N. - (breviora carmina), G. - (breviorum carminum), D. - (brevioribus carminibus), Ac. - (breviora carmina), Abl. - (brevioribus carminibus), V. - (breviora carmina).


     Superlativul adjectivului se comporta ca un adjectiv de categoria I, format din tema adjectivului, sufixul (issim) si terminatiile declinarii a II-a pentru masculin/neutru si a declinarii I pentru feminin.
     Spre exemplu, adjectivul (brevis, breve) are superlativul (brevissimus, brevissima, brevissimum = cel mai scurt, scurta sau foarte scurt, scurta). De mentionat ca in limba latina nu exista forme diferite pentru superlativul absolut si cel relativ.

     Vom declina acum substantivul stagnum, stagni = mlastina impreuna cu adjectivul profundus, profunda, profundum = adanc, adanca), la superlativ (profundissimus, profundissima, profundissimum):
     singular: N. - (profundissimum stagnum), G. - (profundissimi stagni), D. - (profundissimo stagno), Ac. - (profundissimum stagnum), Abl. - (profundissimo stagno), V. - (profundissimum stagnum);
     plural: N. - (profundissima stagna), G. - (profundissimorum stagnorum), D. - (profundissimis stagnis), Ac. - (profundissima stagna), Abl. - (profundissimis stagnis), V. - (profundissima stagna);

     NOTE: La superlativ, atunci cand tema adjectivului se termina in (r), se foloseste sufixul (rim) in loc de (issim) - de exemplu adjectivul (pulcher, pulchra, pulchrum) va forma superlativul (pulchrrimus, pulchrrima, pulchrrimum = foarte frumos sau cel mai frumos). Iar daca adjectivul are tema terminata in (l), va folosi sufixul (lim) in loc de (issim).

     Unele adjective compuse fac comparativul si superlativul adaugand inainte de ior/ius si de issimus/a/um un (ent): benevolus/a/um va face comparativul benevolentior benevolentius, iar superlativul va fi benevolentissimus/a/um.
     Exista cateva adjective care fac superlativul cu prefix, ca in exemplul: lucidus, a, um la superlativ este perlucidus, a, um.
     Exista adjective care fac gradele de comparatie in mod analitic, folosindu-se de magis pentru comparativ si maxime pentru superlativ; aceste adjective au inainte de (us a um) vocala "i" / "e" / "u". Asadar, un adjectiv precum egregius, egregia, egregium nu va face comparativul egrediior, ci magis egredius/a/um, iar superlativul va fi maxime egredius/a/um.


Adjectivele neregulate


     Exista cinci adjective neregulate:
     Mare: pozitiv = magnus, magna, magnum; comparativ = maior, maius; superlativ = maximus, maxima, maximum;
     Mic, mica: pozitiv = parvus, parva, parvum; comparativ = minor, minus; superlativ = minimus, minima, minimum;
     Bun, buna: pozitiv = bonus, bona, bonum; comparativ = melior, melius; superlativ = optimus, optima, optimum;
     Rau, rea: pozitiv = malus, mala, malum; comparativ = peior, peius; superlativ = pessimus, pessima, pessimum;
     Multi, multe: pozitiv = multi, multae, multa; comparativ = plures, plura; superlativ = plurrimi, plurrimae, plurrima;
     Dupa cum se observa acesta din urma nu are forme decat pentru plural.

Ce am invatat? (TEST)


Autor: Emanuel Boboiu
Designer: Andreea - Elena Neagu
www.limbalatina.ro


     Valid HTML 4.01 Transitional    Valid CSS!